Školní akademie

Školní akademie Základní školy Vincence Junka se konala 20. března 2013 od 18 hodin v sále Orlovny. U vchodu Vás přivítala netradiční vstupenka vyrobená pod vedením paní vychovatelek ve školní družině. V hodinu a půl dlouhém programu vystoupili téměř všichni žáci školy (někteří i vícekrát). Jednotlivá čísla nacvičily třídy se svými třídními učiteli. Viděli jste i několik vystoupení jednotlivců. Organizací školní akademie byli pověřeni žáci 9. třídy s třídní učitelkou Marií Faltejskovou.

Děkujeme Vám za Vaši štědrost – dobrovolné vstupné pokryje nejen veškeré náklady spojené s organizací této akce. Bez Vás, tolerantních diváků, bychom nezažili na vlastní kůži (a někteří úplně poprvé) ten parádní pocit na jevišti – pocit „vítěze“, který překonal ostych, strach a zahrál svou „hereckou“ roli v rámci svých možností co nejlépe. V roce 2015 při podobné akci na shledanou.

Za všechny žáky a dospěláky naší školy Olga Liprová

Fotogalerie