Škola plná hudby

Dne 11. května navštívili naši školu manželé Kocůrkovi, kteří žáky 2. – 9. třídy při výchovném koncertu překvapili hrou na neobvyklé hudební nástroje. Ze svého působiště na jižní Moravě přivezli především dechové nástroje pastýřů Karpat (různé píšťaly, flétny, fujaru), nechyběly však ani kastaněty, lesní roh, kytara …

Hudební ukázky prokládal pan Kocůrek zajímavým povídáním o historii daného nástroje, o způsobu hraní na něm i o skladbách samotných. Paní Kocůrková nás zaujala profesionalitou a lehkostí, s jakou ovládala hru na housle. Zazněly skladby klasiků (např. Vivaldiho Čtvero ročních dob – Letní bouře, Mozartův Turecký pochod) i lidovky. Menší děti si v závěru koncertu s umělci s chutí zazpívaly. Manželé Kocůrkovi byli na naší škole už podruhé a rádi je opět někdy uvítáme.

Olga Liprová

Fotogalerie