Sebeobrana pro děti ZŠ

Technoplaneta 2013

Technoplaneta je dětská šifrovací hra která je určena pro pětičlenné týmy žáků ZŠ (a odpovídajících ročníků gymnázií) a probíhá vždy na jaře formou několika internetových kol. Jejich nejúspěšnější účastníci si změří síly v pražském finále (http://technoplaneta.cz/2013/).

Také v letošním roce se do luštění zapojily týmy z naší školy. Byly to 3 týmy ze sedmé, osmé a deváté třídy. Internetová kola v letošním ročníku byla opravdu náročná a vyžádala si hodně hodin nad hledáním správného řešení, vzájemnou spolupráci a hlavně netradiční pohled při řešení šifer. Nejlépe se dařilo týmu deváté třídy Ty nejlepší ve složení P. Šponiarová, K. Vacková, J. Kubíčková, R. Uhlíková, J. Bárta. Podařilo se jim probojovat se do finále, protože v konkurenci 132 týmů ze 43 škol obsadili nádherné 29. místo. Do finále postupovalo 40 nejlepších týmů.

Moc jsme se do Prahy všichni těšili. Deváťákům jsem přála postup do finále, protože to byla pro ně odměna za ty hodiny strávené nad šiframi, nad úlohami z matematických olympiád, matematických soutěží a zároveň takové pěkné rozloučení a ocenění jejich práce. Už jsme měli sbalené batohy, když jsme si přečetli, že vzhledem k povodním se finále ruší.

Chtěla bych touto cestou ocenit jejich práci. Budu ráda vzpomínat na ty chvíle, kdy jsme společně hledali nápady k řešení šifer, scházeli se už v 6 hodin ráno, dokonce jsme byli ve škole i o ředitelském volnu. Přeji všem, aby pro ně i v dalším studiu byla matematika hrou, která je baví.

Zdena Pupíková