Sebeobrana pro děti ZŠ

Jen připravení se mají šanci bránit

Sebeobrana je v dnešní době velmi aktuální téma jak pro ženy, seniory, ale bohužel i pro děti. Poslední dobou ve zprávách velice často slyšíte, že se nějaké dítě pohřešuje, je okradeno, stane se obětí šikany.

Rozhodli jsme se využít nabídky společnosti „SYREO“ (systém reálné obrany), která pořádá kurzy pro ženy, děti i seniory a zařadili jsme do školní výuky dvě hodiny sebeobrany pro žáky 4. – 9. tříd. Pro začátek to byl takový „rychlokurz“ – spíše informační, ve kterém se školitelé pokusili představit jednotlivé oblasti sebeobrany a vysvětlit, jak se zachovat v krizových situacích. Aby byl program pro děti účinný, musel by se absolvovat v celém rozsahu, tedy 4 x 2 výukové hodiny za měsíc.

Na webových stránkách jmenované organizace (http://www.syreo.cz/o-nas) se dozvíte, že: „Náplní programu SYREO – Sebeobrany pro děti ZŠ je výuka technik sebeobrany, přizpůsobených dětem, jejich fyzickým predispozicím a především situacím typickým pro napadení dětí. Naučíme vás však nejen sebeobranu v těchto modelových situacích, ale též základy sebeobrany obecné, navíc vám ukážeme, jak opravdu zvládat krizové situace, jak nepodléhat strachu, jak odolat nátlaku či jak odhalit možné agresory a následně eliminovat hrozbu. Naučíme vás zásady prevence konfliktů a modely jejich aplikace. Program je určen pro všechny děti bez rozdílu věku a fyzických dispozic. Techniky SYREO – sebeobrany pro děti dokáže použít skutečně každý. Každý se může naučit, jak zvládat modelové situace.“

Bude záležet jen na zájmu rodičů a dětí, zda se nám podaří v rámci výuky celý kurz zařadit, nebo ho nabídnout aspoň zájemcům, kteří sebeobranu považují za důležitou dovednost.

Yvona Rybová