Rozloučení se SLABIKÁŘEM – červen 2009

O Červené Karkulce

Přečetli jsme celý Slabikář, byli jsme pasováni na čtenáře, nosíme do školy knížky, které jsme přečetli, tak co nám ještě zbývá? Rozloučit se, schovat Slabikář do aktovky a zkusit si vytvořit svou vlastní knížku.

Protože jsme prvňáčci a máme rádi pohádky, vybrala paní učitelka oblíbenou pohádku O Červené Karkulce. Pracovali jsme ve dvou skupinách.

Nejprve bylo potřeba srovnat obrázkovou osnovu, podle které jsme zvládli společně vyprávět Karkulčin příběh. Potom jsme k obrázkům přiřazovali rozstříhaný text pohádky, který jsme opsali, vymalovávali obrázky, našli písmenka pro nadpis v časopisech a novinách a nakonec sestavili knihu. Knihy se nám opravdu povedly.

Fotogaleie