Recitační soutěž

Dne 28. března se jedna ze tříd prvního stupně v nové budově školy proměnila v malý sál – do improvizovaného hlediště se zde uvelebila početná skupina diváků z  řad rodičů, prarodičů, učitelů a samozřejmě žáků. Ti postupně předstupovali před obecenstvo a porotu a recitovali básně.

Předcházela tomu však více jak měsíční příprava, kdy si žáci samostatně báseň od libovolného autora vybrali, naučili se ji nazpaměť a pak „pilovali“ její přednes. V pěti kategoriích (záleželo na věku recitátorů a na jazyce, ve kterém žák recitoval) se představilo třicet žáků 1. – 8. třídy. Zazněly básně v českém, anglickém a německém jazyce. Jedna ukázka nás zavedla do děje známé Shakespearovy divadelní hry. Dva recitátoři se rozhodli jít netradiční cestou a na soutěži vystoupili s vlastní tvorbou.

Postupně z účinkujících opadávala tréma, porota chválila a odměňovala sladkostí a pamětním listem, diváci (verši příjemně naladěni) potleskem oceňovali opravdu dobré výkony malých i větších, prostě – vyklubalo se toho velmi podařené odpoledne. Zájem žáků vystoupit a jejich přednes všechny přesvědčily, že i „počítačové“ děti si s poezií s přehledem poradí.

Olga Liprová