Projekt rozumíme penězům

Autor projektu: občanské sdružení Aisis (více informací: www.aisis.cz).

Zaměření projektu: program finančního vzdělávání (pomáhá žákům rozumět a orientovat se ve finančních záležitostech každodenního života – více na: www.rozumimepenezum.cz). Projekt přináší základní poučení o nástrahách rodinného hospodaření s cílem naučit účastníky zodpovědně se v oblasti financí rozhodovat a jednat, např. obezřetně si půjčovat (prevence proti zadlužení), nemít přehnaná očekávání při nástupu do zaměstnání o svém budoucím platu a o finančních možnostech (následný střet představ s realitou bývá pro absolventy ZŠ, SŠ (VŠ) často frustrující).

Cílová skupina: žáci 2. stupně základních škol – na naší škole v letošním školním roce žáci 9. třídy.

Časové rozvržení: 10 projektových dnů od září 2010 do června 2011 (vybraná témata se vztahují k reálnému životu, k situacím, se kterými se žáci běžně setkávají, jsou sdružena do 10 lekcí).

Základní charakteristika aktivit: Žáci pracují ve skupinách, které představují modelové domácnosti. Svou roli v “rodině” si žák vylosuje, popř. zvolí podle nabízené charakteristiky a při činnostech obhajuje zájmy tohoto člena domácnosti. Aktivity projektových dnů jsou založeny především na neustálé komunikaci a spolupráci členů fiktivní domácnosti, na rozhodování (žáci pracují s informacemi z různých zdrojů, propojují získané poznatky s praxí, vyhodnocují je). Své názory a “rodinná” rozhodnutí žáci prezentují, tj. projekt výrazně podporuje rozvoj vyjadřovacích dovedností, schopnost veřejně vystoupit a obhájit určitý názor, diskutovat, tolerovat názory jiných. Žáci budou závěry, ke kterým v “rodinách” dospějí, zpracovávat také v elektronické podobě (do tabulky v Excelu).

Další dotazy Vám rádi zodpoví koordinátoři projektu na naší škole Olga Liprová a Zdeněk Lněnička.

Fotogalerie