Projekt na podporu technického vzdělávání

Střední škola uměleckoprůmyslová v Ústí nad Orlicí už podruhé pozvala nás žáky osmé a deváté třídy do svých učeben, abychom se v rámci projektu na podporu přírodovědného a technického vzdělávání a pod dohledem středoškoláků a jejich učitelů zapojily do aktivit pro nás připravených. V průběhu 6 vyučovacích hodin jsme pracovali ve skupinách na stanovištích s různým zaměřením, které jsme si vybírali sami. Dívky si většinou vybrali práci s textilem, vyráběly vánoční ozdoby metodou falešného patchworku a stromeček z lásky, kreslily střihy na sukni a přinesly si i polotovar, který mohou samy dodělat. Další skupina vyráběla v učebně obalové techniky auta z lepenky. Z předkreslené lepenky vyřezali tvar, vyrýhovali a pomocí šablon, vybaveni pracovními oděvy, výrobek nabarvili technikou airbrush. Hotova auta slepili dohromady. Chlapci se seznámili s oborem mechanik – seřizovač a nástrojař. Nejdříve si zkusili na počítači zadat technologické postupy výroby součástek a potom se studenty průmyslové školy pracovali na modelech, kde museli podle schématu zapojit kompresor, aby rozpohybovali písty. Na konci dne byli všichni unaveni, ale určitě spokojeni.

Jakub Marek, Anna Klekarová, Iva Harnachová