Plavání

V měsíci září začali žáci 1. stupně jezdit na plavecký kurz do České Třebové. Absolvovali pouze 5 lekcí, ale myslíme si, že je to dostačující. Nenarušilo to moc výuku a děti pomalu vpluly do plnění školních povinností.

Když jsme jezdili na školní plavání, moc se mi tam líbilo, i když jsem jela jen na 4 lekce. Nejdříve nás zkoušeli, jak nám to plavání jde, a zařadili nás do skupin. Také nám měřili čas a učili nás šipku. Plavali jsme pod vodou a oni nám měřili metry. Jezdili jsme každý čtvrtek a já se vždy těšila. Hlavně když jsme plavali v pyžamech, všichni jsme se ve vodě plácali jako kapři na suchu. Skákali jsme ze skokánku a na konci jsme doslali „ mokré vysvědčení“. Bylo to tam prima! Užila jsem si to já i moji kamarádi.

Adéla Vacková (3. třída)

Fotogalerie