Moderní technologie v rukou našich dětí

Kyberšikana (cyberbullying) je definována jako zneužití ICT (informačních komunikačních technologií), zejména pak mobilních telefonů a internetu, k takovým činnostem, které mají někoho záměrně vyvést z rovnováhy a v nejhorších případech dovést až k sebevraždě. Je to tedy jedna z forem šikany. Problémem však je, že děti a mladí lidé většinou za těmito projevy šikanu vůbec nemusí vidět. A protože nepoznají, že se jedná o šikanu, neví, jak se s ní vypořádat. Úkolem především rodičů, ale i školy je zaměřit se na prevenci, aby se děti nestaly obětí kyberšikany, a naučit je, kde hledat v případě tohoto nebezpečí pomoc, jak tyto problémy řešit.

Proto jsme ve dnech 23. 3. a 3. 5. pozvali do naší školy zástupkyni Krajského ředitelství policie Pardubického kraje paní por. Bc. Ivetu Lehkou, která žáky 6. – 9. tříd seznámila velice zajímavě a citlivě s touto problematikou. V šedesátiminutovém programu jim prostřednictví přehledné prezentace objasnila pojem „kyberšikana“ a na konkrétních příkladech z praxe ukázala možnosti tzv. e-nebezpečí. Vysvětlila, jak se bránit a koho požádat o pomoc. Uvedla internetové kontakty, kde rodičům i obětem odborníci podají pomocnou ruku. Součástí programu byl i film, ve kterém byl dětem objasněn systém fungování vyhledávače „Seznam“. Možná nejvíce na děti zapůsobil film vyprávějící příběh 14leté dívky o její zkušenosti s kyberšikanou a způsobu řešení kritické situace.

Myslím, že vzdělávací program, který byl součástí Preventivního programu školy v tomto školním roce, byl pro žáky velkým přínosem a také pedagogy hodnocen kladně. Uvědomujeme si vážnost problému „kyberšikany“ a důležitost informovanosti dětí, rodičů i učitelů, proto jsme se dohodli s paní por. Bc. Ivetou Lehkou o uspořádání podobného programu pro rodiče, pedagogy, ale i zájemce z řad veřejnosti na začátku nového školního roku (v září 2011) na naší škole. Doufáme, že se nám společně s rodiči podaří udělat maximum proto, aby naše děti uměly problému kyberšikany čelit.

Yvona Rybová

Fotogalerie