Matematická olympiáda

Matematickou olympiádu pořádají Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Jednota českých matematiků a fyziků a Matematický ústav Akademie věd České republiky. Je určena žákům, kteří mají rádi zajímavé matematické úlohy a chtějí si v jejich řešení zasoutěžit. Soutěž je dobrovolná a nesouvisí s klasifikací z matematiky. Mohou se jí zúčastnit žáci 5. až 9. ročníků základních škol a žáci jim odpovídajících ročníků víceletých gymnázií vždy ve svých kategoriích.

Průběh soutěže

Kategorie pro devátou třídu má tři kola – školní, okresní a krajské kolo. Ve školním kole soutěže, organizovaném na školách, řeší žáci ve svém volném čase (doma) šest úloh. Do soutěže jsou zařazeni žáci, kteří odevzdají svým učitelům matematiky řešení alespoň čtyř úloh. Práce všech úspěšných řešitelů zašle škola okresní komisi MO. Ta z nich vybere nejlepší řešitele a pozve je k účasti v okresním kole soutěže. Žáci pozvaní do okresního kola kategorie Z9 řeší samostatně v průběhu 4 hodin 4 soutěžní úlohy. Řešení úloh se oboduje a podle součtu získaných bodů se sestaví pořadí účastníků okresního kola. Účastníci, kteří získají předepsaný počet bodů (zpravidla aspoň polovinu z dosažitelných bodů), se stanou úspěšnými řešiteli okresního kola a postoupí do krajského kola.

V naší škole se v letošním roce zúčastnily školního kola čtyři žákyně 9. ročníku – Jana Kubíčková, Kristýna Vacková, Romana Uhlíková a Petra Šponiarová. Všechny postoupily do okresního kola. Zde byla velmi úspěšná Petra Šponiarová, která postoupila do krajského kola, kde jejími soupeři byli především žáci z gymnázií. Je ohromný úspěch se probojovat do krajského kola a Petra si zaslouží velkou gratulaci.

Krajské kolo pro kategorii Z9 se konalo 21. března 2013 Pardubicích. Průběh soutěže a její vyhodnocení je stejné jako při okresním kole. Do této chvíle neznáme výsledky krajského kola. Z.P.