Logická olympiáda

„Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování“ (www.logickaolypiada.cz)

Letos jsme se do soutěže zapojili poprvé, na zkoušku. Z prvního stupně soutěžila Eliška Zpěváková a Tereza Vávrová, ze druhého stupně Daniel Horský, Tomáš Faltejsek, Anna Klekarová, Andrea Petrová. V nominačním kole soutěžící vyplnili krátký on-line test. Délka testu byla 30 minut, nejlepší řešitelé postoupili do krajských kol. Byli jsme překvapeni, že v konkurenci 39 účastníků krajského kola Eliška Zpěváková obsadila úžasné 7. místo. Blahopřejeme a doufáme, že v příštích ročnících budeme stejně úspěšní.

Zdena Pupíková