Jsem prvňáček

1. září bylo magické datum pro 16 předškoláků. Spolu s rodiči přišli na slavnostní zahájení školního roku, kde je přivítala paní ředitelka Mgr. Jitka Beranová a dobrý start do školních let popřál pan starosta Petr Helekal. Natěšení předškoláčci se slavnostním pasováním třídní učitelky stali čestnými školáky, kteří složili i Školákův slib.

Všem novým prvňáčkům přeji chuť a sílu do učení a radost z úspěchů. Olga Pokorná, třídní učitelka

Školákův slib
Slibuji,
že budu rád chodit do školy,
budu se učit
a dělat úkoly,
budu hodný
a ostatním pomáhat,
prostě do školy
půjdu opravdu rád.