Finanční gramotnost na základní škole

V letošním školním roce byl u žáků 4. a 5. třídy nově zařazen projekt s názvem Finanční gramotnost, který bude prohlubován v dalších ročnících. K čemu je to dobré? Dětem by měl dát vhled do problematiky financí. Co by si žáci měli odnést? Určité znalosti a dovednosti, jak správně s penězi zacházet v různých životních situacích, aby se v dospělosti uměli vypořádat s  rodinným rozpočtem bez přílišného zadlužování.

Olga Pokorná, Dana Vychytilová

Fotogalerie