Dětský den

Na naší škole jsme Dětský den oslavili 2. června zábavným odpolednem. Jak už je zvykem, připravovali ho žáci deváté třídy. Počasí nám tentokrát moc nepřálo, proto se stanoviště a úkoly přesunuly do tělocvičny a budovy prvního stupně. Děti se mohly těšit na strašidelný tunel, skákání přes švihadlo a v pytlích, shazovaní plechovek a kuželek, na poznávačku různých chutí a na mnoho dalšího. Za splnění úkolu dostaly děti razítko. Čím víc razítek, tím víc sladkostí a hraček, které si děti mohly „koupit“ na „trhu“

Při akci se dobře pobavily nejen žáci z nižších ročníků ZŠ, děti ze školní družiny a z mateřské školky, ale i samotní organizátoři. Dětský den byl prima a o půl čtvrté se nikomu nechtělo domů.

Fotogalerie