Den otevřených dveří

V úterý 27. září proběhl v naší škole Den otevřených dveří zaměřený na výuku, která je v rámci naší účasti v projektech financovaná Evropskou unií. Návštěvníky přivítali ve svých třídách žáci 3. – 9. třídy.

Veřejnosti byly představeny tyto projekty:

  • Cizí jazyky hrou: projekt zaměřený na zkvalitnění výuky cizích jazyků, především anglického. Projekt pomáhá realizovat ve výuce nové vyučovací metody a formy práce, inovovat školní vzdělávací program. Díky projektu vznikl a rozvíjí se dvojjazyčný webový portál. Navázali jsme užší vztahy s partnerskými školami v blízkém okolí. Naši jazykovou učebnu, nově vybavenou jazykovou laboratoří a interaktivní tabulí, nám mohou závidět i mnohé městské školy.
  • Výuka trochu jinak: projekt rozvíjející čtenářskou a informační gramotnosti, matematiku a přírodní vědy. Díky projektu má naše škola pro žáky i pedagogy dostatek počítačů jak v počítačové učebně, tak i v učebnách.
  • Rozumíme penězům: program rozvoje finanční gramotnosti žáků.
  • Podpora technického vzdělávání: projekt zahrnující komplexní aktivity pro zvýšení motivace žáků základních škol ke studiu technických oborů, podporující technické dovednosti žáků.

Během dopoledne naši školu navštívilo 16 oficiálních hostů a 19 rodičů.

Fotogalerie