Čertovský rej

Dne 5.12.2014 se na naši škole konal Čertovský rej. První dvě hodiny si pátá třída připravovala výzdobu tělocvičny a vůbec celý program. Po 2.vyučovácí hodině přišli žáci 1.stupně(1.-4.třída). Úvodní byl čertovský tanec 5. třídy a následovala módní přehlídka. Poté děti čekalo 5 disciplín u kterých se děti náramně pobavily. Za každou disciplínu dostalo družstvo sladkou odměnu. Když soutěže skončily, začala diskotéka, kterou si všichni užili. Pata třída se snažila a doufáme, že se dětem příjemně strávené odpoledne líbilo.

Barbora Vlčková