Branný den

V předposledním dnu školního roku již tradičně proběhl na naší škole branný den. Do jednotlivých družstev byli rozděleni žáci 3. až 9. ročníku, takže si všichni mohli nejen ověřit své znalosti a dovednosti v různých branných disciplínách, ale učili se i spolupráci mezi žáky různých věkových kategorií. V průběhu akce hlídky prošly desetikilometrovou trasu, na níž navštívily 8 stanovišť. Zde musely děti plnit různé úkoly od překonávání umělých i přírodních překážek až po zvládání teoretických znalostí. Tentokrát přálo i pěkné letní počasí, proto se den vydařil ke spokojenosti všech žáků i pedagogického sboru.

Fotogalerie