Pedagogický sbor

Vedení školy:

Mgr. Jitka Beranová ředitelka školy
Ing. Yvona Rybová zástupkyně ředitele

Učitelé:

Mgr. Andrea Ježková 1. třída
Mgr. Hana Zpěváková 2. třída
Mgr. Ivana Moravcová 3. třída
Mgr. Dana Vychytilová 4. třída
Mgr. Olga Pokorná 5. třída
Mgr. Zdeňka Pupíková 6. třída, Ma-Fy
PaedDr. Olga Liprová 7. třída, Čj-Ov
Mgr. Marie Faltejsková 8. třída, Aj
Mgr. Eva Krsková 9. třída, Z-Ov
Mgr. Jaroslava Havlíčková Hv
Mgr. Lucie Dulkajová Ma-Ov
Mgr. Josef Nikl Ma
Petra Applová asistentka pedagoga

Školní družina:

Věra Balcarová vedoucí ŠD
Monika Sklenářová vychovatelka

Správní zaměstnanci:

Petra Formánková školnice
Pavla Mikulová uklízečka
Marie Nováková uklízečka
Věra Stejskalová ekonomka