Beseda se starostou

V pondělí 9. října 2017 se žáci 9. ročníku setkali v jednací místnosti městyse Dolní Čermná se starostou Petrem Helekalem. Nejdříve si poslechli krátký a zajímavý úvod, který se týkal toho, co by měl všechno starosta obce znát a umět (a že toho není málo). Pak na řadu přišly otázky studentů, které byly všechny zodpovězeny. Díky této besedě se žáci mnohé dověděli a také zjistili, že být starostou velké obce není žádný med.

Eva Krsková